RODO

RODO – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

RODO – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej obowiązują przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 art.13 z 04.05.2016) Każdy podmiot prywatny i publiczny przetwarzający dane osobowe zobowiązany jest do zastosowania się do nowych przepisów, w myśl których przetwarzanie owych danych podlega ściślejszej, niż dotychczas, ochronie.

Prosimy o zapoznanie się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych, dla osób których dane dotyczą”

oraz „Informacją dla uczestników wydarzeń”.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, dla osób których dane dotyczą

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych,

dla osób których dane dotyczą

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju (57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 16/XXII/11) Tel. 74866 14 35, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w imieniu której działa Dyrektor.

 1. Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Cel przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

- umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych,

- prowadzenia statystyk,

- dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 1. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. jako realizacja zawartej umowy,
 2. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. dla celów wykonywania zadań statutowych biblioteki oraz obowiązków prawnych,
 3. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej cofnięciem)
 4. 6 ust. 1 lit. f niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jakimi są dochodzenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych lub promocja oferowanych usług.
 5. Udostępnianie danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące podmioty :

 1. firmy wspierające nas w dochodzeniu roszczeń,
 2. firmy wspierające obsługę informatyczną
 3. podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu złożenia oświadczenia o zaniechaniu korzystania z zasobów bibliotecznych i wykreśleniu z ewidencji czytelników.

 1. Przysługujące prawa

Posiada Pani/Pan prawo do:

-  żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

-   sprostowania swoich danych osobowych,

-  usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,

-   wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,

-   przeniesienia danych osobowych do innego administratora

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z   prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Wymóg podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi        korzystanie z usług świadczonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kudowie-Zdroju. Są to dane wymienione w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz.574).

 1. Źródło pochodzenia danych

       Dane osobowe zbierane są od osób, których dotyczą lub od przedstawiciela ustawowego.

 1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, jednak bez   profilowania.

 

Informacja dla uczestników wydarzeń

Informacja dla uczestników wydarzeń

(imprez kulturalnych, szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów, wystaw, zajęć edukacyjno-artystycznych itp.)

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju (57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 16/XXII/11) Tel. 74866 14 35, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w imieniu której działa Dyrektor.

 1. Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Cel przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

- umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych,

- prowadzenia statystyk,

- dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 1. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. jako realizacja zawartej umowy,
 2. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. dla celów wykonywania zadań statutowych biblioteki oraz obowiązków prawnych,
 3. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej cofnięciem)
 4. 6 ust. 1 lit. f niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jakimi są dochodzenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych lub promocja oferowanych usług.
 5. Udostępnianie danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące podmioty :

 1. firmy wspierające nas w dochodzeniu roszczeń,
 2. firmy wspierające obsługę informatyczną
 3. podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu złożenia oświadczenia o zaniechaniu korzystania z zasobów bibliotecznych i wykreśleniu z ewidencji czytelników.

 1. Przysługujące prawa

Posiada Pani/Pan prawo do:

-  żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

-   sprostowania swoich danych osobowych,

-   usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,

-   wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,

-   przeniesienia danych osobowych do innego administratora

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z   prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Wymóg podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi        korzystanie z usług świadczonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kudowie-Zdroju. Są to dane wymienione w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz.574).

 1. Źródło pochodzenia danych

       Dane osobowe zbierane są od osób, których dotyczą lub od przedstawiciela ustawowego.

 1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, jednak bez   profilowania.

Informujemy, że w trakcie wydarzeń mogą być wykonywane zdjęcia dla celów dokumentacyjnych oraz promocyjnych.

Na podstawie art. 81 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2018 r. Dz.U. 2018, poz. 1191), zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Partnerzy:

 
images indeks PCRS kwadrat funmedia logo  funmedia logo Kudowa
         
fundacjaorange l1 rgbmale 1545068 192988140895360 2043798836 n logo NMB labib logo nazwa PL 300dpi
         
CPCD logo 01 FA  skansen nachod

 FRSI