"Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej"

"Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej" 

§ 1.

 • Z biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. Wypożyczanie książek jest bezpłatne.
 • Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  • okazać dowód osobisty,
  • wypełnić kartę zapisu zobowiązującą do przestrzegania regulaminu.
 • Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie.
 • Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 • W czasie, gdy w domu chorego panuje choroba zakaźna, nie można korzystać z biblioteki.

§ 2.

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, o ile nie chcą jej wypożyczyć inni czytelnicy.
 3. Z księgozbioru podręcznego korzystać można wyłącznie na miejscu.

§ 3.

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Przed jej wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na stan książki.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki. Zagubienie lub zniszczenie jednego tomu dzieła wielotomowego powoduje, że czytelnik musi ten tom odkupić, albo uiścić kwotę równą wartości całego dzieła.

§ 4.

 1. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do burmistrza miasta.

§ 5.

 1. Jeżeli przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki, mogą do niego należeć wszyscy czytelnicy.

1.01.2006 r

Partnerzy:

 
images indeks PCRS kwadrat funmedia logo  funmedia logo Kudowa
         
fundacjaorange l1 rgbmale 1545068 192988140895360 2043798836 n logo NMB labib logo nazwa PL 300dpi
         
CPCD logo 01 FA  skansen nachod

 FRSI