Regulamin konkursu "Andersen?Naturalnie!"

Nadrzędna kategoria: ROOT Kategoria: Nieprzypisane Utworzono: piątek, 11 styczeń 2019 Poprawiono: piątek, 11 styczeń 2019 Opublikowano: czwartek, 01 marzec 2018 Biblioteka1

Regulamin konkursu

"Andersen? Naturalnie!"

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju.
 2. Konkurs trwa od 14 stycznia 2019 roku do 15 marca 2019 roku.
 3. Praca konkursowa ma ilustrować dowolną baśń Hansa Christiana Andersena.
 4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 9-12 lat posiadające kartę biblioteczną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju.

Warunki uczestnictwa

 1. Praca konkursowa w postaci ilustracji lub pracy przestrzennej musi być wykonana z naturalnych materiałów, np. różnego rodzaju ziaren, przypraw, liści, suchych owoców (kasztany, żołędzie itp.). Uwaga! Prosimy nie wykorzystywać materiałów, które mogą się zepsuć lub zamoczyć pracę.
 2. Praca przekazana na konkurs ma być pracą samodzielną, podpisaną imieniem, nazwiskiem i numerem karty bibliotecznej uczestnika. Podpis zawierać powinien również tytuł baśni, jakiej praca dotyczy.
 3. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 4. Gotową pracę należy przynieść do biblioteki. Godziny otwarcia biblioteki dostępne są na stronie www.biblioteka.kudowa.pl.
 5. Aby praca wzięła udział w konkursie niezbędne jest dostarczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację pracy przez bibliotekę (Załącznik nr 1 do regulaminu). Gotowe do podpisania zgody można pobrać ze strony biblioteki www.biblioteka.kudowa.pl lub uzyskać od bibliotekarza. Zgodę podpisują rodzice bądź opiekunowie uczestnika.
 6. Prace należy dostarczyć do 15 marca 2019 roku do godziny 18:00.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Prace oceniać będzie jury powołane spośród pracowników biblioteki.
 2. Oceniane będą: pomysłowość, estetyka oraz zgodność pracy z baśnią.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 marca 2019 roku poprzez opublikowanie listy numerów kart bibliotecznych zwycięzców. Lista zostanie udostępniona na stronie internetowej biblioteki (www.biblioteka.kudowa.pl), fanpage'u biblioteki na portalu Facebook (www.facebook.com/biblioteka.kudowa) oraz wywieszona w holu biblioteki.
 4. Nagrodą w konkursie jest udział w Nocy z Andersenem organizowanej w noc z 29 na 30 marca 2019 roku w bibliotece.
 5. Udział w Nocy z Andersenem jest zagwarantowany dla klubowiczów Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży "Czytodajnia".
 6. Zwycięzcy do 22 marca 2019 roku muszą dostarczyć deklaracje uczestnictwa podpisane przez rodziców lub opiekunów, będące zgodą na udział w Nocy z Andersenem. Szczegóły uczestnictwa podane zostaną zwycięzcom przy odbieraniu deklaracji.

7 Niedostarczenie deklaracji równa się wykluczeniu z udziału w Nocy z Andersenem.

Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje regulamin.
 2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.biblioteka.kudowa.pl oraz u bibliotekarzy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 4. a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
 5. b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
 6. c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac.

 

 

*********************************************************************************************************************

 Załącznik nr 1 do regulaminu można pobrać z dysku Google: >>tutaj<<

 

Odsłony: 429

Partnerzy:

 
images indeks PCRS kwadrat funmedia logo  funmedia logo Kudowa
         
unnamed  images    NPRCz 850x450  
         
fundacjaorange l1 rgbmale 1545068 192988140895360 2043798836 n logo NMB labib logo nazwa PL 300dpi
         
CPCD logo 01 FA  skansen nachod

 FRSI