"Regulamin Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju"

"Regulamin Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju"

§ 1.

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Do korzystania z czytelni uprawnia karta biblioteczna wydawana przez bibliotekarza.
 4. Użytkownik jest obowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.
 5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
 6. Osoby korzystające z czytelni winny wierzchnie okrycie powiesić na wieszaku.
 7. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą obsługiwane.

§ 2.

 1. Pracownik czytelni udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w czytelni.

§ 3.

 1. Zbiory czytelni udostępniane są wyłącznie na miejscu, nie dotyczy to materiałów kserowanych na terenie biblioteki.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich książek, pracownicy udzielają informacji o udostępnionych zbiorach i służą pomocą przy korzystaniu ze wszystkich materiałów bibliotecznych.
 3. W czytelni nie ma wolnego dostępu do regałów - książki podaje bibliotekarz.
 4. Użytkownik może jednorazowo otrzymać nie więcej niż 5 książek.
 5. Czytelnik przed opuszczeniem czytelni oddaje książki i otrzymuje pozostawiony dokument (kartę biblioteczną).

§ 4.

 1. Na kopiowanie materiałów Czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.
 2. Publikacje z zastrzeżonymi prawami autorskimi nie będą pożyczane do kserowania.

§ 5.

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną.
 2. Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa pracownik w zależności od stopnia uszkodzenia i aktualnej wartości rynkowej książki, na kwoty wpłacone z tytułu odszkodowania biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 6.

 1. Czytelnik niestosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Burmistrza miasta Kudowa-Zdrój.
 2. Koszty poniesione w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych pokrywa zamawiający.

Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor MBP, ul. Zdrojowa 16 A

Regulamin Czytelni wchodzi w życie dnia 01.10.2010 r.

Partnerzy:

 
images indeks PCRS kwadrat funmedia logo  funmedia logo Kudowa
         
images Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowegosvg   NPRCz 850x450  
         
fundacjaorange l1 rgbmale 1545068 192988140895360 2043798836 n logo NMB labib logo nazwa PL 300dpi
         
CPCD logo 01 FA skansen nachod

 FRSI