"Regulamin korzystania ze stanowiska internetowego"

"Regulamin korzystania ze stanowiska internetowego"

 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju zapewnia użytkownikom możliwość korzystania z wyznaczonego urządzenia komputerowego, zwanego dalej stanowiskiem internetowym, zapewniającym łączność internetową.
 2. Ze stanowiska internetowego może korzystać osoba, która zapoznała się z niniejszym regulaminem i zaakceptowała jego postanowienia. Warunkiem korzystania ze stanowiska internetowego jest wpisanie się do rejestru udostępnień.
 3. Stanowisko internetowe służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i naukowych użytkowników. Zabrania się wykorzystywania go do celów komercyjnych, a także sprzecznych z obowiązującym prawem, w szczególności dotyczącym ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego oraz dostępu do materiałów pornograficznych.
 4. Korzystanie z usług internetowych jest nieodpłatne i ogranicza się do przeglądania zasobów sieci Internet przy użyciu przeglądarek internetowych. Użytkownik może korzystać ze stanowiska internetowego przez maksymalnie jedną godzinę - po upływie tego czasu zobowiązany jest zwolnić stanowisko osobie oczekującej.
 5. Użytkownikowi korzystającemu ze stanowiska internetowego zabrania się:
  • korzystania z własnych nośników elektronicznych: dysku, dyskietki, płyt CD, pamięci przenośnych,
  • zmiany konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym twardym dysku komputera,
  • zmiany ustawień geometrii obrazu w monitorze komputera,
  • samowolnego instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na lokalnym dysku twardym komputera,
 6. Użytkownik ma prawo, za uprzednim powiadomieniem pracownika dyżurującego w dziale, do skopiowania części danych z Internetu i do wykonania wydruków plików. Opłaty wynoszą odpowiednio
  • wydruk 1 strony A4 (czarno-biały) - 0,50 zł
  • wydruk 1 strony A4 (kolor ) - 1,00 zł
 7. Pracownik dyżurujący w dziale ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze. Może też uniemożliwić użytkownikowi korzystanie ze stanowiska, jeżeli uzna, że korzystający z Internetu wykonuje czynności niepożądane lub narusza postanowienia niniejszego regulaminu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy. W przypadku zakłóceń lub problemów związanych z pracą urządzenia na stanowisku internetowym użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić to dyżurującemu pracownikowi.
 8. W przypadku naruszenia zasad korzystania ze stanowiska internetowego, określonych w niniejszym regulaminie, a także ogólnych zasad korzystania z Biblioteki określonych w regulaminach działów MBP w Kudowie-Zdroju, użytkownik może być pozbawiony prawa do korzystania z usług internetowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik odpowiedzialny za stanowisko internetowe. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do dyrektora MBP w Kudowie-Zdroju.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2009.

"Cennik usług bibliotecznych"

Usługi reprograficzne

Odbitki ksero formatu A4 czarno-białe

 • jednostronne - 1 str. - 0,20 gr
 • dwustronne - 1 str. - 0,40 gr

Odbitki ksero formatu A3 czarno-białe

 • jednostronne - 1 str. - 0,40 gr
 • dwustronne - 1 str. - 0,80 gr

Sporządzanie wydruków komputerowych z baz danych format A4

 • czarno-białe - 1 str. - 0,50 gr
 • kolorowe - 1 str. - 1,00 zł

Sporządzanie wydruków komputerowych z Internetu format A4

 • czarno-białe - 1 str. - 0,50 gr
 • kolorowe - 1 str. - 1,00 zł

Podane ceny zawierają podatek VAT.

Partnerzy:

 
images indeks PCRS kwadrat funmedia logo  funmedia logo Kudowa
         
images Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowegosvg   NPRCz 850x450  
         
fundacjaorange l1 rgbmale 1545068 192988140895360 2043798836 n logo NMB labib logo nazwa PL 300dpi
         
CPCD logo 01 FA skansen nachod

 FRSI