Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.kudowa.pl

https://www.biblioteka.kudowa.pl - Strona główna Biblioteki

Data publikacji strony internetowej: 09.03.2015

Data aktualizacji: 09.03.2015

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona powstała przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Została wykonana w technologii obecnie przestarzałej, poprawienie dostępności strony niosłoby ze sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego. Zostanie zastąpiona nową wersją, zgodną z ustawą.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt z Iwoną Mikołajek pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pod numerem telefonu 
74 8661 435.Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnych.

Procedura wnioskowo – skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Zdrojowa 16/22/11, 57-350 Kudowa-Zdrój

Biblioteka użytkuje pomieszczenia na podstawie notarialnego aktu własności

Budynek Miejskiej biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • Dla użytkowników Biblioteki dostępne jest jedno wejście główne z podjazdem dla wózków
 • Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • W Czytelni dla dorosłych osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie CZYTAK do odtwarzania książek mówionych, zapisanych cyfrowo na kartach pamięci.
 • W wypożyczalni dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży ustawienie regałów umożliwia poruszanie się między nimi wózkiem inwalidzkim
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących
 • W budynku nie ma obszarów kontroli
 • W budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online. Czynione są starania o zapewnienie usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej
 • Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wysokość lad bibliotecznych jest dostosowana dla osób na wózkach inwalidzkich
 • Stanowiska komputerowe są umieszczone na wysokości umożliwiającej podjechanie wózkiem inwalidzkim

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-19
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny

Partnerzy:

 
images indeks PCRS kwadrat funmedia logo  funmedia logo Kudowa
         
images Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowegosvg   NPRCz 850x450  
         
fundacjaorange l1 rgbmale 1545068 192988140895360 2043798836 n logo NMB labib logo nazwa PL 300dpi
         
CPCD logo 01 FA skansen nachod

 FRSI