A
  
A
  
  
  
OBSERWUJ NAS W SIECI:    
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia

Kudowa - Zdrój była jeszcze przed II wojną światową słynnym uzdrowiskiem Bad Kudowa. Uzdrowisko miało swoje księgi, przystosowane do odwiedzających Bad kuracjuszy. Jednak co stało się z tym księgozbiorem nie wiemy. Po wojnie nie zmienił się statut Kudowy jako miejsca szczególnego dla wszelkiego rodzaju lecznictwa uzdrowiskowego, stąd wszystkie istniejące i nowo powstałe obiekty miały w swych podwojach usługi lecznicze i rehabilitacyjne. Miały też małe zbiory ksiąg.

 

Pierwsza biblioteka powstała późną jesienią 1945 r. i była nią prywatna biblioteka Janiny Janasowej. Księgozbiór głównie polski został przywieziony wraz z repatriantami do Kudowy. Działalność tej biblioteki koncentrowała się na obsłudze czytelniczej repatriantów i granicznych placówek wojskowych. Biblioteka mieściła się w centrum miasta, mogli z niej korzystać mieszkańcy a wojskowym książki dowożone były osobiście przez bibliotekarkę dorożką konną. Następne lata powiększyły księgozbiór o książki obcojęzyczne (niemieckie, francuskie, rosyjskie, angielskie), co pozwoliło korzystać z biblioteki ludności niemieckojęzycznej i czeskiej. Biblioteka w tej formie działała do jesieni 1949 r.

 

W 1949 r. mocą Uchwały Rady Miejskiej została utworzona Miejska Biblioteka Publiczna, która otrzymała lokal przy ul. Zdrojowej 52, skromne wyposażenie i księgozbiór liczący ok. 1 000 wol. Zaczęła działać od 1949 r. sukcesywnie powiększając księgozbiór i zasięg swego oddziaływania (5 000 wol. w 1957 r.). Następne lata to rozwój punktów bibliotecznych w tak odległych terenach jak Karłów czy Bukowina.

 

W 1948 r. powstały dwie biblioteki na terenie Kudowy.

1. Biblioteka Komisji Zdrojowej z siedzibą w sanatorium Zameczek (12 000 wol)
2. Biblioteka Funduszu Wczasów Pracowniczych z siedzibą przy ul. Zdrojowej 34 (5 000 wol.)

 

Biblioteka FWP przy ul. Zdrojowej 34 była centralną dla pozostałych , małych księgozbiorów w poszczególnych domach wczasowych FWP. Te trzy biblioteki tworzyły sieć bibliotek w Kudowie - Zdroju w tamtym czasie.

 

W 1957 r. przygotowywano się do połączenia tych trzech bibliotek w jedną silną bibliotekę z dużym księgozbiorem i wykształconym personelem. Do fuzji nie doszło. Powstały następne biblioteki: Biblioteka Sanatorium Wojskowego, Biblioteka Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Biblioteka Zakładowa przy Kudowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego.


W 1962 r. Kudowa - Zdrój miała bardzo dobrze rozwiniętą sieć bibliotek w całym powiecie kłodzkim. W 1970 r. nastąpiło rozwiązanie Komisji Zdrojowej. Wynikiem tego było przejęcie księgozbioru Biblioteki Komisji Zdrojowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kudowie - Zdroju znajdującego się w Pijalni. Sieć biblioteczna w tym kształcie przetrwała w zasadzie do 1990 r.


Istniały również biblioteki szkolne przy szkołach podstawowych, w Szkole Zakładowej przy Kudowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego i od 1966 r. przy Liceum Ogólnokształcącym oraz przy sanatoriach dziecięcych (Jagusia, od 1990 Orlik ).
W 1989 r. decyzją władz przeniesiono księgozbiór MBP do Klubu Rolnika w Jeleniowie. Rolę biblioteki macierzystej w Kudowie-Zdroju przejęła biblioteka w Pijalni.

 

Od 1991 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju mieści się w obecnej siedzibie przy ul. Zdrojowej 16/XXII/11, księgozbiór liczy ok. 35 000 wol. W 1990 r. zlikwidowano filie: w Pijalni, Filię w Lewinie i Jeleniowie. W grudniu 2004 r. biblioteka przejęła księgozbiór likwidowanej biblioteki przy 24 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym i po selekcji włączyła w swoje zbiory. Na dzień dzisiejszy (lipiec 2008 r.) w Kudowie-Zdroju sieć bibliotek tworzą Miejska Biblioteka Publiczna oraz biblioteki szkolne przy szkołach podstawowych, Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. J.Lompy oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

 

Kierownicy i dyrektorzy prowadzący Miejska Bibliotekę Publiczną w Kudowie-Zdroju:

 

1. 1949 - 1962 - Barbara Zborowska
2. 01.02.1962 – 30.03.1965 - Feliksa Kaźmierczak ( nagroda wojewódzka za działalność na niwie bibliotekarskiej)
3. 1965 - 1975 - Cecylia Kłys
4. 1976 - 1988 - Aniela Kowalewska
5. 1988 - 1989 - Piotr Sasim
6. 1998 -1990 - Joanna Drozd
7. 1990 - 1999 - Piotr Sasim
8. 01.02.1999 r. – przyłączenie biblioteki w struktury Miejskiego Ośrodka Kultury – dyr. Krystyna Lenczowska - Tyl
9. 01.01.2000 - 30.03.2000 – Urszula Faroń-Bielecka p.o. dyr. MOKiP-u
10. 01.04.2000 - 30.03.2001 – Marek Szpak dyr. utworzonego w miejsce MOKiP-u KOKSIP-u, czyli Kudowskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji
11. 01.04.2001 – Urszula Faroń-Bielecka , dyr. KOKSiP-u do 2006 r. , w którym to roku odłączono bibliotekę od KOKSiP-u
12. Z dniem 01.01.2006 r. Rada Miasta powołała Miejską Bibliotekę Publiczną w Kudowie-Zdroju jako odrębną jednostkę kultury, nadając jej statut
13. 01.01.2006 – 2021 - Urszula Faroń-Bielecka
14. 27.01.2021 - nadal - Violetta Biernacik

Polityka cookies   

Uwaga! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.